Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile aplikacji wykonujemy? (2023)

Od 3 stycznia 2023 roku wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Wysoki koszt zakupu węgla czy innych surowców energetycznych wymusił zmianę kierunku popularnego programu proekologicznego. Aby zatrzymać utratę ciepła, musimy docieplać domy w większym stopniu niż dotychczas. Inflacja zjadła większość dotacji, więc one też pójdą w górę, podobnie jak limity dochodów. Poznaj nowe zasady finansowania termomodernizacji budynków.

Zawartość

 • Program Czyste Powietrze zmieni się od stycznia 2023 w skrócie
 • Ile osób skorzystało do tej pory z programu Czyste Powietrze?
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”.
 • Audyt energetyczny jako przepustka do wyższego dofinansowania
 • Wyższe kwoty dotacji na izolację domową
 • Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie
 • Dopłata do kotła na biomasę drzewną, okres dofinansowania zmiany kosztów w bankach

Program Czyste Powietrze zmieni się od stycznia 2023 w skrócie

Wysokie koszty zakupu węgla czy innych surowców energetycznych, z którymi borykamy się w 2022 roku, wymusiły zmianę kierunku popularnego programu proekologicznego. Aby zatrzymać utratę ciepła, musimy docieplać domy w większym stopniu niż dotychczas. Dotacje zostały w większości zniszczone przez inflację, więc i one wzrosną.

- Po zmianach, które wprowadziliśmy 3 stycznia 2023 r.,Liczba składanych wniosków znacząco wzrosła– powiedział na początku lutego w TVP Rzeszów Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze i Energooszczędność Budynków Paweł Mirosławski.

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze rozpocznie się 3 stycznia 2023 roku. Zmian będzie wiele, a jedną z nich jest zwiększenie dotacji na wymianę „Kopciuszka” i termomodernizację domu. Od Nowego Roku możesz nawet dostaćwsparcie do 135 000 zł. Najważniejsze zmiany to:

 • skorygowane kwoty dotacji,
 • zwiększone limity dochodów,
 • Spraw, aby koszty jednostkowe były bardziej realistyczne.

Zmiany w programie zapewniają m.in.: Rozszerzenie grona odbiorców oraz uproszczenie procedur.

Rząd chce zachęcić mieszkańców naszego kraju do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to największy projekt proekologiczny w Polsce i cały czas go udoskonalamy – mówi Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. Podwyższone zostają limity dochodów i zasiłki.

- Z większym finansowaniemZwiększa się limit dochodówod 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i od 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przy wyższym poziomie wsparcia progi ponownie rosną z 900 zł do 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych i z 1260 zł do 1526 zł dla gospodarstw wieloosobowych - dodaje.

Ile osób skorzystało do tej pory z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze działa od 19 września 2018 roku. Do 24 lutego 2023 r. zarejestrowano Program Czyste Powietrze561 000 zakończeń11,1 mld zł dofinansowania. Tylko w ostatnim tygodniu liczba rejestracji wzrosła o 3479.

Najczęściej pytamy:

 • Gazowy kocioł kondensacyjny 39,07 proc.
 • Powietrzne pompy ciepła 22,64 proc.
 • Kocioł na biomasę 19,92 proc.

Program przewiduje zmiany i dalsze przesunięcie w kierunku termomodernizacji budynków.

O tym, że warto ocieplać dom, czy to na wsi, czy w mieście, nikogo nie trzeba przekonywać. ISOVER zlecił wykonanie analizy wzorcowego domu kubaturowego, popularnego w czasach PRL-u kształtu. Obliczenia pokazują, że ocieplenie jest możliweZmniejsz swoje zapotrzebowanie na energię nawet o 70%., co daje roczne oszczędności na poziomie prawie 13 000 zł. zł. Sześcienny dom lub dom z dwuspadowym dachem charakteryzuje wiejski obraz.

Kompleksowa termomodernizacja budynku w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”.

- W związku z rosyjską agresją na Ukrainę sytuacja rynkowa wiąże się ze znacznym wzrostem cen, w tym na nośniki energii. Z tego powodu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji w zmianie priorytetowego programu „Czyste Powietrze” – Paweł Mirowski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Agua Agua Management, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków.

Z tego powodu następuje zmiana programowa i zachęta do skorzystania z dofinansowania nie tylko na wymianę przestarzałego, wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale również pakietu dofinansowania na kompleksową termomodernizację budynku.

- Największe dofinansowanie, bo aż 136,2 tys. zł, można uzyskać w przypadku tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji - zauważa Paweł Mirowski.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile aplikacji wykonujemy? (3)

Właściciele domów we wszystkich 3 rozdziałach programu (nadal obowiązuje podział dochodów) mogą otrzymać dofinansowanie na rozwiązania w zakresie izolacji budynków i wymiany źródeł ciepła, w tym między innymi na modernizację ogrzewania, przygotowanie centralnej i ciepłej wody, instalację wentylacji z odzyskiem i instalację układ fotowoltaiczny.

zauważ toDotacja jest bezzwrotna, a jej wysokość uzależniona jest od dochodu na osobę oraz stopnia modernizacji.

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na kompleksową termomodernizację budynku, może otrzymać najwyższe dofinansowanie, do którego jest uprawniony z programu „Czyste Powietrze”. Maksymalne kwoty dofinansowania uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu wynoszą 66 000 zł. zł, 99 000 zł i 135 000. zł bezzwrotnego zasiłku.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile aplikacji wykonujemy? (4)

Audyt energetyczny jako przepustka do wyższego dofinansowania

Warunkiem dofinansowania kompleksowej termomodernizacji jest:Audyt energetycznyoraz wdrożenie wszystkich elementów określonych w jednym z wariantów przygotowywanego audytu gwarantujących zmniejszenie zużycia energii użytkowej (UE) do ogrzewania budynku do wartości nieprzekraczającej 80 kWh/(m2*rok) lub co najmniej 40 proc. - podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Co nowego w grantach, VAT od zwróconych kredytów. Zmienia się to w rolnictwie w tym roku.W 2023 roku czekają nas ważne zmiany w rolnictwie. Nowa Wspólna Polityka Rolna zostanie wdrożona, a co za tym idzie zmienią się płatności bezpośrednie. Zostaną wyświetlone ogłoszone ekoprogramy. Od 1 stycznia...

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile aplikacji wykonujemy? (6)

Agata Wodzien Nowak

Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie na audyt energetyczny budynkudo 1200 złsą to koszty kwalifikowalne, ale nie są wliczane do maksymalnej kwoty dofinansowania określonej dla poszczególnych rodzajów projektów w poszczególnych częściach PPCP.

Wyższe kwoty dotacji na izolację domową

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że w nowej wersji programu Ar Limpo urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to podwyższenie maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych pozycji dofinansowania oraz maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych rodzajów projektów, np. na budowę:

 • pompy ciepła,
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • ogrzewanie elektryczne lub
 • kocioł na pellet drzewny.

Należy zaznaczyć, że koszty termomodernizacji, tj. ocieplenia ścian działowych, wymiany okien, drzwi i bram garażowych, są nielimitowane kwotowo i współfinansowane pewnym procentem poniesionych kosztów netto.

Czyste Powietrze 2023. Takie są aktualne zasady i stawki dofinansowania do wymiany pieca i ocieplenia domu. Ile aplikacji wykonujemy? (7)

W programie podniesiono we wszystkich częściach programu limity dochodów kwalifikujących się do dofinansowania. Częściowo:

 • 1) program – do 135 000 zł,
 • 2) program - do 1894 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 2651 zł na osobę w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
 • 3) Program: do 1090 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Można złożyć 2 wnioski o dofinansowanie

Kolejną nowością programu Czyste Powietrze od stycznia 2023 r. jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Zmiana ta oznacza, że ​​właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wniosek o dofinansowanie wymiany kotła, może złożyć drugi wniosek o termomodernizację.

NFOŚiGW: Wtedy na podstawie audytu energetycznego można przeprowadzić częściową i pełną termomodernizację budynku, która pozwoli na osiągnięcie wskaźników energochłonności określonych w programie po zakończeniu inwestycji.

Realizatorzy zapowiedzieli, że program zostanie usprawniony również pod kątem zgodności i procesu rozliczeniowego.

Dopłata do kotła na biomasę drzewną, okres dofinansowania zmiany kosztów w bankach

 • Kolejną nowością jest możliwość uzyskania dofinansowania na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku podłączenia budynku do sieci gazowej.
 • Zmiany obejmują również pominięcie możliwości dofinansowania programu dla kotłów na biomasę drzewną o emisji ciał stałych powyżej 20 mg/m3 od 1 lipca 2023 r. po zastosowaniu okresu przejściowego.
 • W zależności od oferty banku, zmianie ulegnie termin finansowania kosztów projektu oraz podwyższona zostanie kwota kredytu objętego gwarancją bankową. Do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do banku mogły być udzielane kredyty bankowe i dotacje na amortyzację projektów.

Małgorzata Golinowska, wiceminister klimatu i środowiska, zamieściła na Twitterze porównanie wyników rocznej oceny jakości powietrza za lata 2021-2014. Liczba pokazuje, że strefy przekroczenia zmniejszyły się:

 • dla pyłu PM10 z 42 do 25 (redukcja o 40%);
 • dla PM2,5 z 22 do 6 (redukcja o 70%);
 • dla benzo(a)pirenu od 46 do 39.

Zostań fanem na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam, gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Skontaktuj się z redakcją

Byłeś na ważnym wydarzeniu? Widziałeś coś ciekawego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub film?

Napisz do nas!

Czy chińskie „super krowy” zmienią oblicze rolnictwa?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 03/29/2023

Views: 6205

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.