Behandeling - MENTE Ypsilon (2023)

Behandeling

Als uw naaste hulp zoekt met psychische problemen, zal de arts hen doorverwijzen voor geestelijke gezondheidszorg. Daar onderzoekt de psychiater de klachten, stelt een diagnose, stelt samen met de patiënt (en zijn naasten) een behandelplan op en start de behandeling.

Voor elke aandoening is er een.zorgstandaard¹dat beschrijft de eisen voor goede zorg. Meer transcendentale kwesties worden gedefinieerd in de zogenaamde algemene secties. Zo is er een algemeen deel over stemmen horen, revalidatiebegeleiding, eHealth en ernstige psychische stoornissen.

De rol van familieleden.

Psychische problemen raken niet alleen de patiënt, maar ook u als naaste.

Als familielid of goede vriend kent u uw partner, zoon, dochter, broer of zus het best. Kun je benoemen wat er anders is in gedrag en denken? Ook weet je veel van geschiedenis. Zo helpt u zorgverleners om voor u te zorgen als een dierbare, met u samen te werken en ondersteuning te bieden wanneer dat nodig is.

Vanalgemeen deel naast familielidvertelt maatschappelijk werkers hoe ze dit kunnen doen: werken met en ondersteunen van hun dierbaren. Er is er ook een voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingenaparte KOPP/KOV kwaliteitsnorm.

Diagnose stellen

Na onderzoek en overleg met de patiënt stelt de psychiater een diagnose. De simpele versie is dat je de verschijnselen vergelijkt met wat je schrijft in je handleiding, de DSM-5. De aandoening heeft dan een naam, een classificatie, waaronder de mantelzorger vergoed kan worden voor de zorg.

Maar een echte diagnose houdt veel meer in. Dat wil je dus als zorgverlener.wildzangachter de klachten komen te weten en zo informatie hebben over iemands jeugd, gezondheid, burgerlijke staat, kenmerken en ervaringen. Je moet ook een idee hebben van je mogelijkheden en beperkingen.Familie en naasten kunnen er veel over zeggen.

Nog steeds geen diagnose?

ik deel je mening

"Wat te doen als..."²
(Video) Ypsilon 2023 Mark van der Gaag CGT bij psychose

behandelplan

Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over wat de behandeling inhoudt, welke medicijnen en behandelingen worden voorgeschreven, wie de zorg verleent, welke rol het gezin speelt etc.

De patiënt moet akkoord gaan met het behandelplan. Hij kan laten zien wat hem niet bevalt, de behandelaar moet dan met hem naar alternatieven zoeken: gezamenlijke besluitvorming is essentieel.

De patiënt kan de behandeling weigeren. In sommige gevallen is dat zoverplichte behandeling³mogelijk. Ook dan moet de psychiater blijven proberen om samen met de patiënt een behandelplan uit te werken.

Een psychiater is verantwoordelijk voor de behandeling. Andere zorgverleners, zoals een physician assistant, SPV (psychiatrisch sociaal verpleegkundige) of huisarts mogen de behandeling verlenen.

lichaam en ziel

Verrassend genoeg worden lichaam en geest in onze westerse wereld apart behandeld. Het is alsof onze hersenen geen deel uitmaken van ons lichaam. Hoe gezond je leeft, heeft invloed op je hersenen, merkt Wiepke Cahn op. Ze is hoogleraar Fysieke gezondheid bij psychiatrische stoornissen. Zo doen roken en drinken niet alleen iets met je lichaam, maar ook met je hoofd. ENLichaamsbeweging kan net zo effectief zijn als antidepressivazei de leraar.

Mensen met zowel fysieke als mentale problemen vallen vaak van de trap, maar het is moeilijk te zeggen wat de oorzaak is en wat het gevolg is. De lichamelijke gezondheid van veel psychiatrische patiënten laat te wensen over. Dit komt deels door bijwerkingen van medicijnen en deels door een vaak ongezonde levensstijl. Daarom is een juiste psychiatrische diagnose niet mogelijk zonder lichamelijk onderzoek.

Geneesmiddelen

Familieleden staan ​​positiever tegenover drugs dan de mensen die ze gebruiken, is de ervaring van onze Ypsilon MIND. Na maanden of jaren worstelen, kan het op een dag of op een dag zijn dat uw dierbaren antipsychotica of antidepressiva gaan gebruiken. Het spreekt voor zich dat medicatie een belangrijk onderdeel van de behandeling is.

Antipsychotica verminderen psychotische symptomen. Ze worden vaak vóór de diagnose voorgeschreven, zodat de stemmen en wanen zo snel mogelijk verdwijnen. Het duurt meestal enkele weken voordat medicijnen goed gaan werken. Elke persoon reageert anders op medicijnen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te leren welke medicijnen het beste werken voor uw geliefde.

Medicatie bijwerkingen

Bijwerkingen verschillen ook per middel en per persoon. Sommige mensen ervaren slapeloosheid, stijfheid, vermoeidheid of gewichtstoename. Anderen voelen zich angstig of niet alleen bij het innemen van medicijnen. Als de arts deze klachten niet serieus neemt, is de kans groot dat zijn patiënt het middel niet meer wil gebruiken.

Antipsychotica worden vaak gebruikt in combinatie met medicijnen tegen depressie, angst of slapeloosheid. En er zijn pillen die de bijwerkingen van andere pillen verminderen, zo wordt het al snel een handjevol pillen per dag.

(Video) 06 08 2019 Stichting Ypsilon Suriname en Stichting Geloof in Nieuw Leven hielden gespreksavond

Prik-tablet?

Antipsychotica zijn verkrijgbaar in alle vormen van toediening, zoals pillen, capsules, opgeloste tabletten, druppels of injecties. De meeste zijn relatief kortwerkend, maar er zijn er die langer werken (depotgeneesmiddelen genoemd). Ook persoonlijke voorkeur speelt hier een rol. Een goede arts bespreekt met zijn patiënt, eventueel met zijn hulp, welke toedieningsvorm de voorkeur heeft en waarom.

Schorsing, vermindering of vermindering van medicijnen

Als uw naaste besluit zijn medicatie af te bouwen of er zelfs helemaal mee wil stoppen, is het belangrijk om dit serieus te nemen. Probeer met je naaste en de huisarts de voor- en nadelen te bespreken, een plan te maken en af ​​te spreken wat te doen als de psychose terugkomt. U, als buurman, bent meestal de eerste die het opmerkt. Kun je daarna naar een therapeut gaan?

Karin, vrijwilliger YpsilonBehandeling - MENTE Ypsilon (1)Groen, miembro del comité científico, escribió (con otros) "Una guía para ello".

(zie downloads)

Kennisplatform drugs in de psychiatrie (KenMed) biedt vijf websites met betrouwbare en onbevooroordeelde drugsinformatie, waaronderantipsychoticatuantidepressiva. Ze zijn bedoeld voor patiënten en zijn geschreven in eenvoudige taal. Ze praten over de effecten van medicijnen, bijwerkingen, feiten en fabels. je kan ook kijkenPsychoseNetof ergertuisarts.

behandeling

Cognitieve gedragstherapie zou ook onderdeel moeten zijn van de behandeling.CGT geeft inzicht in hoe je denkt en handelt en biedt handvatten om dit te veranderen. CGT kan een persoon helpen de behandeling voort te zetten, te herstellen van een acute episode en een terugval te voorkomen. Voor het beste resultaat worden minimaal 16 sessies voorgeschreven, die worden uitgevoerd door een gediplomeerde therapeut.

Trauma komt veel voor bij mensen met een psychose. Het is goed te behandelen met exposure therapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).Met exposure therapie leren mensen hun trauma onder ogen te zien, erover te praten en het te verwerken.EMDR leidt de aandacht af van stressvolle gebeurtenissen, waardoor herinneringen vervagen.

Beide behandelingen werken goed. Mensen hebben minder last van hun trauma en hun psychose. Ze zijn minder achterdochtig, minder melancholisch, ze horen minder stemmen en hun zelfbeeld verbetert. Het kan ook zijn dat het trauma zich in je lichaam heeft genesteld. Lichaamsgerichte therapie kan dus soelaas bieden.

Onderwijs bestaat om geheugen, aandacht en sociale vaardigheden te verbeteren.

Jarenlang werd aangenomen dat patiënten beter worden als je hun aandoening goed uitlegt. Daarom was debriefing (psycho-educatie) standaard onderdeel van de behandeling. Het doel hiervan is om mensen te leren omgaan met de symptomen van de aandoening. Dit geeft hen meer controle over hun symptomen. Maar dit geldt niet voor elke aandoening. Voor mensen met de diagnose schizofrenie werkt informatie vaak niet vanwege het simpele feit dat ze zich helemaal niet ziek voelenik voel. Hier werkt psycho-educatie vaak veel beter voor jou als buurman.

Peer Supported Open Dialoog (POD) is een vorm van overdrachtszorg die zich richt op het direct betrekken van het eigen netwerk en het bespreken van vraagstukken, wensen, betekenissen en passende behandelingen met vakdeskundigen.

(Video) Ypsilon-filter: wat het is, hoe het werkt en hoe het te installeren 👍

Alternatief

De behandeling van psychose bestaat enerzijds uit het bestrijden van de symptomen van de ziekte, meestal met behulp van medicatie, en anderzijds uit het ondersteunen en leren omgaan met de beperkingen van kwetsbaarheid.

Medicijnen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. De medicijnen hebben echter vaak vervelende bijwerkingen. Onvrede over behandeling en behandeling in de reguliere psychiatrie leidt ertoe dat mensen op zoek gaan naar alternatieven. Alternatief betekent hier: anders dan in de reguliere psychiatrie wordt gebruikt.
De effectiviteit van de meeste van deze alternatieven is echter niet wetenschappelijk bewezen. Dit betekent niet dat individuele patiënten er geen baat bij kunnen hebben. Maar de vraag is of dit effect ook aan de behandeling kan worden toegeschreven.
Het standpunt van Ypsilon over alternatieve behandelmethoden is dat deze altijd moeten worden gebruikt als aanvulling op en niet in plaats van standaardbehandeling (medicamenteuze behandeling). Zonder medicatie is de kans op terugval immers groot. Ypsilon wil niet alle ideeën en goede voornemens publiceren, maar hoort graag van haar leden en patiënten waar zij baat bij hebben.

integratieve psychiatrie

Een nieuwe ontwikkeling is de zogenaamde geïntegreerde psychiatrie. Dit betekent dat complementaire (complementaire) en/of alternatieve geneeswijzen worden geïntegreerd in de reguliere psychiatrie. Dit is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid.
tuuitgebreid psychiatrisch centrumGroningen, onderdeel van Lentis, zoekt op dit gebied naar innovatieve behandelingen. Het Centrum voor Integrale Psychiatrie organiseert regelmatig congressen.

tweede mening

Een second opinion wordt gevraagd als iemand het niet eens is met de diagnose of niet tevreden is over de behandeling.

  • De psychose blijft bestaan, ondanks de medicatie blijft de patiënt last houden van bijwerkingen.
  • Patiënt en familie accepteren de houding niet dat er niets meer aan te doen is.
  • De patiënt of familie vraagt ​​zich af of er andere mogelijkheden zijn voor zorg, counseling of psychotherapie.

Soms kan het enkele maanden duren voordat duidelijk is of een bepaald antipsychoticum werkt en welke dosering nodig is. Het kan nodig zijn om na het eerste antipsychoticum een ​​tweede of zelfs een derde te overwegen. Het heeft geen zin om een ​​second opinion te vragen als de psychiater nog medicijnen voorschrijft.

Vraag uw zorgverzekeraar of u bent teruggestuurd voor een second opinion.

Bij meerdere instellingen kan een second opinion worden aangevraagd. Academische ziekenhuizen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling. Soms wil de consulent de patiënt zien om hem te observeren en hem aan te passen aan de behandeling. Daarna neemt de wijkarts het weer over.

Vind je argumenten. Misschien ziet hij zelf mogelijkheden om de behandeling te verbeteren of denkt hij nog te moeten wachten op de resultaten van het nieuwe medicijn. Vraag om duidelijkheid en spreek een deadline af.

U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om te bemiddelen.
De patiënt zelf en zijn familie kunnen een second opinion aanvragen.

Waarom doen ze dat niet? Hij is inactief (vanwege de medicatie), hij is bang, hij wil geen andere behandeling. Praat erover met uw naaste en de arts.

(Video) Lancia Ypsilon Hybrid (2022) | Perché Comprarla... e perché no

Als de recensent de huidige behandeling ondersteunt, kunt u het er misschien over eens zijn dat deze goed is.

In moeilijke gevallen kunt u zich wenden tot zijn ervaring.Advies- en Ervaringscentrum (CGO)4. HGK adviseert over (onder meer) complexe vraagstukken op het gebied van de bescherming van de geestelijke gezondheid. Gezinsleden kunnen zich gratis aanmelden bij CGO.

Meer informatie

  • Ypsilon neemt deel aan de HAMLETT-studie, een afbouwonderzoek naar antipsychotica.
  • De behandeling is het meest succesvol als de familie en geliefden goed nadenken, praten en samenwerken. Daarom is de driehoeksrelatie (professional, cliënt en naaste) nu een professionele standaard geworden. En in het geval van gedwongen behandeling is het zelfs wettelijk verplicht. Meer informatie hierover vindt u bij de noodmenu-optie.

Deel

Gore

e-mailen

Deel

(Video) Farruko - Pepas (Letra / Lyrics)

Videos

1. TEST DRIVE LANCIA YPSILON TWIN AIR METANO
(Giuseppe Puma)
2. Lancia Pu+Ra HPE | Ypsilon, Gamma e Delta saranno così: la concept in anteprima
(FormulaPassion)
3. Lancia Ypsilon Elefantino e Momo Design, due stili per Ginevra 2013
(Motorionline)
4. Sicily Q&A + Italy Region 2 ANNOUNCEMENT! 🇮🇹
(The Global Expats)
5. Test Drive - Lancia Ypsilon - Prova su Strada - MotorMedia Speed
(MotorMediaTube)
6. NUOVA Lancia Ypsilon 2021 | Esterni, Interni & tutte le Novità
(We Drive)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 06/21/2023

Views: 6363

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.